Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Information om förhandlingar om nytt upphandlingsdirektiv
Statsrådet Stefan Attefall

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 (FiU4y)
Justering.
Skriv. 2011/12:105 och motioner.

Föredragande: KS.

4. Barnomsorg på obekväm arbetstid (FiU5y)
Justering.
Motioner.

Föredragande: AL.

5. Offentlig upphandling från eget företag (FiU42)
Föredragning
Prop. 2011/12:106 och motion.

Föredragande: OW.

6. EU-förslag om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG
Subsidiaritetsprövning. Föredragning.
KOM(2012) 73

Föredragande: OW.

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FiU6y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.
Skriv. 2011/12:75.

Föredragande: OW

8. Ökad säkerhet i domstol (FiU7y)
Fråga om yttrande till justitieutskottet.
Motionerna Ju7 och Ju8

Föredragande: IM

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Torsdag den 19 april kl 10.30

Bilagor


3. Förslag till yttrande FiU4y. Tidigare delat: Föredragnings-PM, PM från RUT, motioner (endast elektroniskt)
4. Förslag till yttrande FiU5y. Tidigare delat: Föredragnings-PM, motioner (endast elektroniskt)
5. Föredragnings-PM, motion (endast elektroniskt)
6. KOM(2012) 73, 2011/12:FPM127, SWD(2012) 23 final Sammanfattning av konsekvensanalysen, Föredagnings-PM
7. Föredragnings-PM
8. Föredragnings-PM, Motioner (endast elektroniskt)