Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:42 Tisdag 2012-05-08 kl. 10:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42
Datum och tid: 2012-05-08 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Finansutskottet och skatteutskottet håller en öppen utfrågning om jobbskatteavdraget

- Anders Forslund, bitr. chef, professor, Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
- Jesper Hansson, prognoschef, Konjunkturinstitutet (KI)
- Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO
- Lena Hagman, chefsekonom, Almega
- Hans Lindberg, statssekreterare, Finansdepartementet

2. Nästa sammanträde
Torsdag 10 maj 10.30

Bilagor


1. Utvärdering av jobbskatteavdraget - särtryck ur 2012 års
ekonomiska vårproposition

Övrigt
- KOM (2012) 183 Meddelande från kommissionen: Tillväxt
för Grekland
- Återrapport Allmänna rådet (GAC) 24 april 2012