Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:43 Torsdag 2012-05-10 kl. 10:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:43
Datum och tid: 2012-05-10 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om skuggbanksektorn
- Martin Andersson, generaldirektör, Finansinspektionen
- Malin Alpen, biträdande avdelningschef, finansiell stabilitet, Riksbanken

2. Anmälningar

3. Riksrevisionens årsredovisning (FiU31)
Justering
Redog. RR1
Föredragande: KS

4. Geografisk utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken till södra och östra Medelhavsregionen (FiU39)
Justering
Prop. 64, motioner
Föredragande: PE

5. Stärkt säkerhet i statens betalningar (FiU43)
Justering
Skriv. 91
Föredragande: AT

6. Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden (FiU44)
Justering
Skriv. 71, motioner
Föredragande: PE

7. Grönbok Skuggbanksektorn (FiU48)
Fortsatt beredning
KOM 2012 (102) slutlig
Föredragande: LW

8. Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011 (FiU24)
Beredning
Föredragande:PE

9. Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt (FiU46)
Beredning
Prop. 132
Föredragande: CR

10. Auktionering av utsläppsrätter (FiU47)
Beredning
Prop. 143, motion
Föredragande: OW

11. Nya regler om prospekt (FiU49)
Beredning
Prop. 129
Föredragande: OW

12. Bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund (FiU7y)
Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över motioner
Beredning
Föredragande: CR

13. Utgiftsområdesindelning (FiU8y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över prop. 100
Föredragande: AT

14. Justering av protokoll

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Tisdag 22 maj kl. 11.00Bilagor


3. Förslag till betänkande FiU31. Tidigare delat: Redogörelse RR, föredragningsPM, Riksrevisionens uppföljningsrapport, revisionsberättelse avseende Rikrevisionen (BDO Stockholm AB)
4. Förslag till betänkande FiU39, Tidigare delat: Prop. 2011/12:64. motioner (elektroniskt),
föredragningsPM, yttrande (UU2y)
5. Förslag till betänkande FiU43. Tidigare delat: Skrivelse 91, föredragningsPM
6. Förslag till betänkande FiU44. Tidigare delat: Skrivelse 71 (elektroniskt), föredragningsPM, motioner (elektroniskt).
7. Tidigare delat: FöredragningsPM,KOM2012 (102), faktaPM 2011/12:136.
8. FöredragningsPM
9. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop. 132
10. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop. 143
11. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop. 129
12. FöredragningsPM, motionshäfte
13. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop. 100

EU-dokument
- Not från ordförandeskapet om förslaget om kapitaltäckning som ska
diskuteras på Ekofin 15/5
- Återrapport Ekofin 2 maj
- Kommenterad dagordning inför Ekofin den 15/5