Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:44 Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:44
Datum och tid: 2012-05-22 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Grönbok Skuggbanksektorn (FiU48)
Justering
KOM 2012 (102) slutlig
Föredragande: LW

3. Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer (FiU40)
Justering
Prop. 66, motioner, yttranden
Föredragande: IM

4. Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss
mervärdesskatt (FiU46)
Justering
Prop. 132
Föredragande: CR

5. Auktionering av utsläppsrätter (FiU47)
Justering
Prop. 143, motion
Föredragande: OW

6. Nya regler om prospekt (FiU49)
Justering
Prop. 129
Föredragande: OW

7. Årsredovisning för staten (FiU27)
Beredning
Skriv. 101
Föredragande: AL
8. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2007-2011 (FiU30)
Beredning
Skriv. 104
Föredragande: PE

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag 24 maj kl. 09.30-12.00, Förstakammarsalen: Offentlig utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Bilagor2. Förslag till utlåtande FiU48. Tidigare delat: FöredragningsPM,KOM2012 (102), faktaPM 2011/12:136.
3. Förslag till betänkande FiU40. Tidigare delat: Prop. 2011/12:66, motioner (elektroniskt), föredragningsPM, yttranden (KU7y) och (UU3y).
4. Förslag till betänkande FiU46. Tidigare delat: Prop. 132,
föredragningsPM.
5. Förslag till betänkande FiU47. Tidigare delat: Prop. 143, motion (elektroniskt) föredragningsPM.
6. Förslag till betänkande FiU49. Tidigare delat: Prop. 129, föredragningsPM.
7. FöredragningsPM, Riksrevisionens revisionsrapport och revisionsberättelse. Tidigare delat: Skriv. 101.
8. FöredragningsPM. Tidigare delat: Skriv. 104.