Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:45 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:15

Torsdag 2012-05-24 kl. 09:15

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:45
Datum och tid: 2012-05-24 09:15
Plats: Förstakammarsalen

1. Förslag till ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) vad gäller datumen för dess införlivande och tillämpning och datumet för när vissa direktiv upphör att gälla
Subsidiaritetsprövning. Beredning och beslut.

Föredragande: IM

2. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport
-Lars Jonung, Finanspolitiska rådets ordförande
-Jørgen Elmeskov, vice chefsekonom OECD
-Lena Granqvist, ekonom, SACO
-Finansminister Anders Borg

3. Nästa sammanträde
Tisdag 29 maj kl 11.00

Bilagor


1. Direktivförslaget
2. Delats tidigare: Finanspolitiska rådets rapport, (bifogas elektroniskt).

Övrigt:
EU-dokument
- Kommenterad dagordning inför GAC den 29 maj.