Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:46 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:46
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 100, motioner
Skriv. 148

Föredragande: KS, AT

3. Vårändringsbudget för 2012 (FiU21)
Beredning
Prop. 99, motion

Föredragande: AL

4. Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)
Beredning
Motioner

Föredragande: CR

5. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 (FiU28)
Beredning
Skriv. 102, motioner

Föredragande: AL

6. EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik
Subsidiaritetsprövning. Beredning.
KOM(2012) 167 slutlig

Föredragande: PE

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag 31 maj kl. 10.30

Bilagor


2. FöredragningsPM, motioner (elektroniskt), yttranden. Tidigare delat: Prop. 100
3. FöredragningsPM, motion (elektroniskt), yttranden. Tidigare delat: Prop. 99
4. FöredragningsPM, motionshäfte (ej elektroniskt)
5. FöredragningsPM, motioner (elektroniskt). Tidigare delat: Skriv. 102
6. FöredragningsPM, KOM(2012) 167, FPM:144

EU-dokument
- Återrapport från Ekofinmötet den 15 maj