Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:48 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:30

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:48
Datum och tid: 2012-06-07 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Intern utfrågning med Thomas Franzén, ordförande i Finanskriskommittén

2. Anmälningar

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 100, motioner
Skriv. 148

Föredragande: KS, AT

4. Vårändringsbudget för 2012 (FiU21)
Justering
Prop. 99, motion

Föredragande: AL

5. Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)
Justering
Motioner

Föredragande: CR

6. Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011 (FiU24)
Justering

Föredragande: PE

7. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 (FiU28)
Justering
Skriv. 102, motioner

Föredragande: AL

8. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning (FiU30)
Justering
Skriv. 104

Föredragande: PE

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdag 12 juni kl. 11.00Bilagor


2. Inkomna skrivelser april-maj 2012
3. Förslag till betänkande (FiU20) Tidigare delat: Prop. 100, föredragningsPM, motioner (elektroniskt), yttranden.
4. Förslag till betänkande (FiU21) Tidigare delat: Prop. 99, föredragningsPM, motion (elektroniskt), yttranden.
5. Förslag till betänkande (FiU22) Tidigare delat: FöredragningsPM, motionshäfte (ej elektroniskt).
6. Förslag till betänkande (FiU24) Tidigare delat: FöredragningsPM.
7. Tidigare delat: Förslag till betänkande (FiU28), skriv. 102, föredragningsPM, motioner (elektroniskt).
8. Förslag till betänkande (FiU30) Tidigare delat: skriv. 104, föredragningsPM.