Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:50 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:00

Torsdag 2012-06-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:50
Datum och tid: 2012-06-14 08:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om aktuella EU-frågor
- Finansminister Anders Borg

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Onsdag 20 juni kl. 08:00

Bilagor


Övrigt:
EU dokument
- Kommenterad dagordning inför Ekofinrådets möte den 22 juni