Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:53 Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:53
Datum och tid: 2012-09-17 13:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Ekonomisk politik i Sverige och EU - den europeiska terminen
Öppen utfrågning
- EU-kommissionär Olli Rehn.
- Statssekreterare Susanne Ackum

2. Nästa sammanträde
Måndag 17 september kl 15.15 i sessionssalen.

Bilagor