Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2011/12:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55
Datum och tid: 2012-09-18 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning om penningpolitiken
- Riksbankschef Stefan Ingves
- Vice riksbankschef Karolina Ekholm

2. Nästa sammanträde
Tisdag 25 september kl 11.00.

Bilagor