Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-25 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 (FiU1y)
Justering
Skrivelse 154 och motioner
Föredragande: AT

3. EU-förslag om faktablad för investeringsprodukter (PRIPS)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning.
KOM(2012) 352
Yttrande från konstitutionsutskottet (KU2y)

Föredragande: LW

4. Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv? (FiU7)
Beredning
Skrivelse 134
Föredragande: EJ

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag 27 september kl.10.30

Bilagor


2. Förslag till yttrande 2012/13:FiU1y. Tidigare delat: FöredragningsPM. skrivelse 154
3. KU2y. Tidigare utskickat:FöredragningsPM och faktaPM, KOM(2012) 352, kortfattad promemoria,
4. FöredragningsPM


Övrigt:
EU-dokument
- Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets (GAC) möte den 24 september
- Faktapromemoria 2012/13:FPM1 Förbud mot manipulation av referensvärden