Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:13 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13
Datum och tid: 2012-11-27 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om aktuella EU-frågor samt konjunktur bedömningar
Finansminister Anders Borg

2. Anmälningar

3. Nedläggning av SWEDEC (FiU5y)
Justering av yttrande till försvarsutskottet
Föredragande: CH

4. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Beredning
Prop.1
Föredragande: MB

5. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Beredning
Prop.1
Föredragande: JS

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november kl. 10:30

Bilagor


2. Översiktsrapport från mötet i rådet för allmänna frågor (GAC) den 20 november (hemlig handling, finns på expeditionen).
3. Förslag till yttrande FiU5y. Tidigare delat: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag från försvarsutskottet (2012/13:7).
4. Föredragningspromemoria. Tidigare delat prop. 1.
5. Föredragningspromemoria. Tidigare delat prop. 1.