Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-03-12 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information om Finansinspektionens bolånerapport
Generaldirektör Martin Andersson

2. Anmälningar

3. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering
Motioner
Föredragande: CH

4. Kommunala frågor (FiU26)
Justering
Motioner
Föredragande: AT

5. Granskning av EU-kommissionens meddelande om en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (FiU29)
Justering
KOM(2012) 777
Föredragande: PE, AD

6. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel
Beredning
KOM(2013) 44
Föredragande: MO

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde
Torsdag 14 mars kl. 10:30Bilagor


1. Finansinspektionens bolånerapport med diagrambilaga (diagrambilagan endast elektroniskt)
3. Förslag till betänkande 2012/13:FiU25. Tidigare delat: FöredragningsPM, motioner.
4. Förslag till betänkande 2012/13:FiU26. Tidigare delat: FöredragningsPM, motioner.
5. Förslag till utlåtande 2012/13:FiU29. Tidigare delat: FöredragningsPM, FaktaPM 57, KOM(2012) 777.
6. FöredragningsPM, KOM(2013) 44.

EU-dokument
Via elektronisk länk till Lemur: KOM(2013) 90, KOM(2013) 114, KOM(2013) 118