Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Torsdag 2013-03-14 kl. 10:30

Torsdag 2013-03-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-03-14 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Riksbankens förvaltning (FiU23)
Beredning
Riksbankens framställningar RB1 och RB2, Riksrevisionens redogörelse RR2, motioner
Föredragande: CH

2. EU-förslag till förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(2013) 44
Föredragande: MO

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde
Tisdag 19 mars kl. 11:00 (ev.)Bilagor


1. Föredragningspromemoria, motionshäfte. Tidigare delat RB1, RB2 och RR2.
2. Förslag till beslut (protokollsutdrag). Tidigare delat: FöredragningsPM, KOM(2013)44, faktaPM73.