Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:33 Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33
Datum och tid: 2013-04-16 11:00
Plats: RÖ 5-10

1 . Anmälningar

2. Riksrevisionens årsredovisning 2012 (FiU35)
Beredning
Redog. RR1

Föredragande: AT

3. Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena (FiU36)
Beredning
Prop. 95

Föredragande: EJ

4. Järnvägs och kollektivtrafikfrågor (FiU12y)
Fråga om yttrande till trafikutskottet
Motioner

Föredragande: CH

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 18 april kl 10.30

Bilagor


2. FöredragningsPM, Riksrevisionens uppföljningsrapport 2013, BDO:s revisionsPM. Tidigare delat: redog.RR1
3. FöredragningsPM. Tidigare delat: prop.95
4. FöredragningsPM. Motioner bifogas elektroniskt.
EU-dokument
Via länk till Lemur: KOM(2013) 183 Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2013 års allmänna budget Allmän inkomstberäkning Utgiftsberäkning per avsnitt Avsnitt III – Kommissionen