Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:30

Torsdag 2013-04-18 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-04-18 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om konvergensprogrammet och handlingsplanen för EU2020-strategin
Statssekreterare Susanne Ackum
Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström

2. Anmälningar

3. Vissa frågor om SJ AB och Green Cargo AB (FiU11y)
Beslut och justering av yttrande till trafikutskottet
Motioner
Föredragande: CH

4. Myndigheters tillgång till elektronisk identifiering (FiU37)
Beredning
Prop. 123
Föredragande: SS

5. EU-skrivelsen
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skriv. 80
Föredragande: MO

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skriv. 75
Föredragande: AT

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 23 april kl 11:00Bilagor


1. Underlag till information: Sveriges konvergensprogram 2013 och Sveriges nationella reformprogram 2013
3. Förslag till yttrande till trafikutskottet (FiU11y) delas senare. Tidigare delat: föredragningsPM och motioner (elektroniskt)
4. FöredragningsPM. Tidigare delat: Prop.123
5. FöredragningsPM. Tidigare delat: Skriv.80
6. FöredragningsPM. Tidigare delat: Skriv.75

EU-dokument:
Via länk till Lemur: KOM (2013)224, Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2013 års allmänna budget Allmän inkomstberäkning