Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Intern utfrågning av Riksrevisorerna
Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl

- SBAB- mervärde, mångfald och konkurrens (RiR 2012:19)
- Riksrevisionens redogörelse om riksrevisionens årsredovisning
för 2012 (2012/13:RR1)
- Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013- tydlig
och transparent? (RiR 2012:24)
- Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser
(RiR 2012:25)

2. Anmälningar

3. OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (FiU39)
Justering
Prop. 2012/13:72
Föredragande: EJ

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde
Ev. torsdag 25 april kl.10.30

Bilagor


1. Tidigare delat: Riksrevisionens granskningsrapporter
RiR2012:19, 24 och 25, med föredragningPM och
Riksrevisionens redogörelse 2012/13:RR1, föredragningsPM
(bifogas elektroniskt).
2. Inbjudningar till EU-kommissionen i Bryssel den 7 maj
och OECD Forum i Paris den 28-29 maj
3. Förslag till betänkande (FiU39). Tidigare delat: Prop. 72 och
föredragningPM

EU-dokument:
Via länk till Lemur: KOM(2013) 211 Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012