Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:39 Tisdag 2013-05-21 kl. 09:25

Tisdag 2013-05-21 kl. 09:25

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:39
Datum och tid: 2013-05-21 09:25
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport
- Lars Jonung, Finanspolitiska rådets ordförande
- Anders Björklund, ledamot i Finanspolitiska rådet
- Stefan Gerlach, vice centralbankschef Irlands centralbank
- Anders Borg, finansminister.

2. Nästa sammanträde
Torsdag 23 maj kl 10.30.

Bilagor


1. Tidigare delat: Finanspolitiska rådets rapport (bifogas via länk ).