Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:41 Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:41
Datum och tid: 2013-05-28 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar


2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop.100, Skriv. 127 och 137, yttranden och motioner
Föredraganden: CH, AT, JS

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde
Torsdag 30 maj kl. 10.30
Bilagor


2. FöredragningsPM, yttranden från skatteutskottet (SkU5y) och arbetsmarknadsutskottet (AU7y), motioner bifogas elektroniskt. Tidigare delat: Prop. 100, Skriv. 127, Skriv. 137.