Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:46 Tisdag 2013-09-10 kl. 09:00

Tisdag 2013-09-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:46
Datum och tid: 2013-09-10 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning
Att förebygga och hantera finansiella kriser

- Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank
- Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef, f.d. ordf i Finanskriskommittén
- Lars Hörngren, chefsekonom Riksgäldskontoret, ordf i Finanskriskommittén

2. Nästa sammanträde
Utfrågning 10 september kl.13.00 i Skandiasalen

Bilagor


1. Program för utfrågningen.
Tidigare delat: Erkki Liikanens rapport (bifogas via länk), Föredrag av chefdirektör Erkki Liikanen vid SNS 15 januari 2013, Kommissionens konsultationsrapport över expertgruppens förslag, Finansdepartementets, Finansinspektionens och Riksgäldens svar på kommissionens konsultationsrapport den 2 juli 2013. (sändes med epost den 3/9)