Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:47 Tisdag 2013-09-10 kl. 13:00

Tisdag 2013-09-10 kl. 13:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:47
Datum och tid: 2013-09-10 13:00
Plats: Skandiasalen

1. Öppen utfrågning
Makrotillsyn för bättre finansiell stabilitet

- Peter Norman, finansmarknadsminister
- Martin Andersson, GD Finansinspektionen
- Stefan Ingves, riksbankschef
- Hans Lindblad, GD Riksgäldskontoret

2. Nästa sammanträde
Torsdag 19 september kl 10:30

Bilagor


1. Program. Tidigare utsänt med mail (26/8) : Finansdepartementets PM om förslag till nytt ramverk för finansiell stabilitet (endast elektroniskt)