Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-08 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om penningpolitiken
- Riksbankschef Stefan Ingves
- Vice riksbankschef Per Jansson

2. Nästa sammanträde
Torsdag 8 november kl 11.15 i sessionssalen.


Bilagor


1. Tidigare delat: Penningpolitisk rapport oktober 2012