Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:15

Torsdag 2012-11-08 kl. 11:15

Föredragningslista

Finansutskottet 2012/13:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8
Datum och tid: 2012-11-08 11:15
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)
Justering
Prop. 2012/13:1, motioner och yttranden
Föredragande: CH, AT, KS, JS

3. Höständringsbudgeten (FiU11)
Justering
Prop. 2012/13:2 och motion
Föredragande: KS

4. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll (FiU2y)
Justering
Föredragande: LW

5. Redovisning av AP-fondernas verksamhet (FiU6)
Beredning
Skrivelse 2011/12:130
Föredragande: PE

6. Kredit till IMF för Euroområdet (FiU17)
Beredning
Framställning 2011/12:RB5
Föredragande: PE

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning om AP-fondsutredningen
Tisdag den 13 november 2012 kl. 09:00-11:00 i Andrakammarsalen


Bilagor


2. Förslag till betänkande (FiU1). Tidigare delat: Föredragningspromemoria, partimotioner (skuggbudget), skatteutskottets PM, yttrandehäfte
3. Förslag till betänkande (FiU11). Tidigare delat: Föredragningspromemoria, motioner (elektroniskt), prop. 2.
4. Förslag till yttrande (FiU2y). Tidigare delat: Föredragningspromemoria, PM KU Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen – hösten 2012,med bilagor
5. FöredragningsPM (FiU6). Tidigare delat: skrivelse 2011/12:130
6. FöredragningsPM med bilaga (FiU17). Tidigare delat:Framställning 2011/12:RB5


Övrigt:
EU dokument
- Kommenterad dagordning till Ekofinrådets möte den 13 november 2012
- Förslag till rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (punkt 7 på den kommenterade dagordningen) samt råds-PM