Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-02-20 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om det ekonomiska läget
Finansminister Anders Borg

2. Anmälningar

3. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Justering
Motioner
Föredragande: AT

4. Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar
Subsidiaritetsprövning. Beslut
KOM(213) 937
Föredragande MO

5. Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

6. Övriga frågor

7. Justering av protokoll

8. Nästa sammanträde
Tisdag 25 februari kl.11.00

Bilagor


3. Förslag till betänkande (FiU25). Tidigare delat: motionshäfte, föredragningsPM
4. Förslag till beslut (protokollsutdrag). Tidigare delat: KOM(2013)937 (länk till Lemur), föredragningsPM
5. Motionshäfte, FöredragningPM
7. Protokoll nr 2013/14:25