Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-02-25 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Intern utfrågning om "Riksrevisionen 10 år"
Redaktör Magnus Isberg
Riksrevisor Jan Landahl och Claes Norgren

Tidigare delat: Riksrevisionen tio år

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll
Protokoll nr 25

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 4 mars kl. 11:00

Bilagor