Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-03-04 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Penningpolitiska experter
Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef
Robert Bergqvist, chefsekonom SEB

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning om penningpolitiken torsdagen den 6 mars
kl. 09.00

Bilagor


1.Penningpolitisk rapport februari 2014 och penningpolitiskt protokoll februari 2014.
4. Protokoll nr 26 och 27.

EU-dokument
Återrapport Ekofinrådsmöte 18 februari 2014.

Övrigt
Hemlig handling översiktsrapport, Rådet för allänna frågor (GAC) den 11 februari 2014 finns på expeditionen.