Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-03-18 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om förslag till revidering av betaltjänstdirektivet (PSD2)
Finansmarknadsminister Peter Norman
Tidigare delat
KOM(2013) 547, 2013/13:FPM156
Överläggning har även hållits i frågan den 14 januari 2014

2. Överläggning om förslag till förordningen om förmedlingsavgifter (IF)
Finansmarknadsminister Peter Norman
Tidigare delat
KOM(2013) 550, 2012/13:FPM155
Överläggning har även hållits i frågan den14 januari 2014

3. Överläggning om förslag till Förordning om faktablad för investeringsprodukter
(Prips)
Finansmarknadsminister Peter Norman
Tidigare delat
KOM(2012) 352, 2011/12:FPM178
Överläggning har även hållits i frågan den 16 oktober 2012

4. Information om aktuella EU-ärenden
Finansmarknadsminister Peter Norman
Tidigare delat:
- Gemensam avvecklingsmekanism (SRM, IGA)
KOM(2013) 520, 2012/13:FPM148
- Betalkontodirektivet (PAD)
KOM(2013) 266, 2013/13:FPM117
- Förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut
KOM(2012) 43, 2013/14:FPM59
- Förordning om värdepappersfinansiering
KOM(2012) 40, 2013/14:FPM605. Anmälningar

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens medverkan i en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital Subsidaritetsprövning, beslut
KOM(2014) 66

Föredragande: AT

7. Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro (FiU17)
Föredragning
Prop. 84

Föredragande: MO


8. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering
Subsidiaritetsprövning
KOM(2014) 40

Föredragande: AD

9. Förslag till en förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut
Subsidiaritetsprövning
KOM (2014) 43

Föredragande: AD

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdag den 25 mars kl. 11.00

Bilagor


1-4. Promemorior från regeringskansliet delas på måndag
6. Förslag till beslut (protokollsutdrag)
7. Prop. 84, fördragningsPM
8. KOM(2014) 40, 2013/14:FPM60, fördragningsPM
9. KOM (2014) 43, 2013/14:FPM59, fördragningsPM

EU-dokument
- Återrapport från Ekofinrådsmöte 11 mars 2014