Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-04-08 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Redovisning av verksamheten i IMF och Världsbanken samt de regionala utvecklings och investeringsbankerna 2012 och 2013
Fråga om yttrande till Utrikesutskottet
Skrivelse 2013/14:139 och motion
Föredragande: AT

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april kl. 10.30

Bilagor1. Brev från ESV
2. Skriv. 2013/14:139, motion och föredragningsPM.