Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:39 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:39
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Regeringens förvaltningspolitik (FiU37)
Justering
Skriv. 2013/14: 155
Föredragnade: KS

3. En utvecklad budgetprocess (FiU9y)
Justering
Prop. 2013/14: 173 och motion
Föredragande: CH

4. Utvärdering av penningpolitiken 2011-2013 (FiU24)
Beredning
Föredragande: PE

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll
Nr 35

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj kl. 10.30


Bilagor


2. Utkast till betänkande, Tidigare delat: Föredragningspromemoria, Skriv. 2013/14: 155
3. Utkast till yttrande, Tidigare delat: Prop. 2013/14: 173, Föredragningspromemoria och motion K23 (V)
4. Föredragningspromemoria, Tidigare delat: Redogörelse för penningpolitiken 2013
6. Protokoll nr 35