Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:42 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:30

Torsdag 2014-06-05 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:42
Datum och tid: 2014-06-05 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om förslag till förordning om värdepappersfinansiering
Finansmarknadsminister Peter Norman
PM Förslag till förordning om värdepappersfinansiering
Tidigare delat
KOM (2014) 40
Information hölls 18 mars och 3 april 2014

2. Överläggning om förordning om strukturreformer av kreditinstitut
Finansmarknadsminister Peter Norman
PM Förordning om strukturreformer av kreditinstitut
Tidigare delat
KOM (2014) 43
Information hölls 18 mars och 3 april 2014

3. Överläggning om penningmarknadsfonder (MMF)
Finansmarknadsminister Peter Norman
PM Förslag till förordning om penningmarknadsfonder
Tidigare delat
KOM (2013) 615

4. Överläggning om direktiv om tjänstepensionsinstitut (IORP)
Finanmarknadsminister Peter Norman
PM Direktiv om tjänstepensionsinstitut
Tidigare delat
KOM (2014) 167
Subsidiaritetsprövades 3 juni 2014

5. Information om aktuella EU-ärenden
Finansmarknadsminister Peter Norman
- om europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF)
PM Förslag till förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder
Tidigare delat
KOM (2013) 462
Information hölls i oktober 2013 och överläggning i november 2013

- om försäkringsförmedlingsdirektiv (IMD II)
PM Förslag till reviderat försäkringsförmedlingsdirektiv (IMD II)
Tidigare delat
KOM (2012) 360
Information hölls i oktober 2012

6. Anmälningar

7. Vårändringsbudget för 2014 (FiU21)
Justering
Utkast till betänkande delas den 4/6
Protokollsutdrag FöU

8. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 FiU24
Beslut och justering
Föredragande: PE

9. Förstärkta kapitaltäckningsregler FiU19
Föredragning
Prop.228
Föredragande: MP

10. Användningen av kreditbetyg i riskhantering (FiU28)
Föredragning
Prop.108
Föredragande: OÅ

11. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 (FiU32)
Föredragning
Skriv.196
Föredragande: PE

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Ev. Torsdagen den 12 juni kl.08.00Bilagor