Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:44 Torsdag 2014-06-19 kl. 10:30

Torsdag 2014-06-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2013/14:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:44
Datum och tid: 2014-06-19 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om EU- budgeten
Statssekreterare Hans Lindberg

2. Anmälningar

3. Uppskov med behandling av vissa ärenden (FiU36)
Beredning och ev. justering
Föredragande: PS

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll
Nr 41,42.

6. Nästa sammanträde
Tisdagen 19 augusti kl. 09.00Bilagor1. PM Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2015
2. Förslag till betänkande (FiU36)
5. Protokoll nr 41,42