Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-03-17 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om Kapitalmarknadsunionen
Finansmarknadsminister Per Bolund

2. Information om aktuella EU-ärenden
Finansmarknadsminister Per Bolund informerar om,

-Bankstrukturreformen (Liikanen)
-Penningtvätt och finansiering av terrorism

3. Anmälningar

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 mars kl. 11.00
Bilagor


1. Bakgrunds PM inklusive brev med preliminära ståndpunkter till Europeiska kommissionen avseende grönbok om Kapitalmarknadsunionen
2. -Bankstrukturreformen Bakgrunds PM. KOM(2012) 510,511,512, PM (BU) Tidigare behandlat 21/10-14
-Penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrunds PM. KOM(2013) 45, 2012/13:FPM72 PM (penningtvättsdirektivet) Tidigare behandlat 21/10-14