Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-03-19 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället.

- Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna
- Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen
- Annika Wallenskog, biträdande chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
- Öivind Neiman, VD, Sparbankernas riksförbund
- Leif Trogen, avdelningschef, Bankföreningen
- Bengt Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel
- Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken
- Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)


2. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 mars kl.11.00

Bilagor


1. Program