Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten (tillsammans med utrikesutskottet)
- Finansminister Magdalena Andersson
- Biståndsminister Isabella Lövin
- Riksbankschef Stefan Ingves

2. Överläggning om bättre styrning inom Eurområdet och
information om aktuella EU- frågor (endast finansutskottet)
- Finansminister Magdalena Anderson

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april kl. 10.30

Bilagor


1. Fakta PM
2. PM EMU-fördjupning och Analytical Note