Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Torsdag 2015-04-23 kl. 10:30

Torsdag 2015-04-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-04-23 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen (FiU14)
Justering
Proposition 2014/15:79
Föredragande: EJ

3. Riksrevisionens årsredovisning 2014 (FiU15)
Justering
2014/15: RR1
Föredragande: KS

4. Grönbok om kapitalmarknadsunionen (FiU29)
Justering
Grönbok KOM(2015) 63
Föredragande: JN

5. Övrigt

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdag 28 april kl. 11.00

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2014/15:FiU14. Tidigare behandlat den 9 april
3. Förslag till betänkande 2014/15:FiU15. Tidigare behandlat den 7 april
4. Förslag till utlåtande 2014/15:FiU29. Tidigare behandlat den 9 april
6. Protokoll nr 35 från den 16 april