Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:43 Torsdag 2015-05-28 kl. 10:30

Torsdag 2015-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:43
Datum och tid: 2015-05-28 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (FiU24)
Justering
Föredragande: PE

3. Ny översyn av utskottets utvärderingar av penningpolitiken
Föredragande: PE

4. Förändrade villkor för affärsverkscheferna (FiU31)
Justering
Prop. 2014/15:78, Lagrådets yttrande
Föredragande: EJ

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Prop. 2014/15:100, yttranden från andra utskott, motioner
Föredraganden: CH, KS

6. Vårändringsbudget för 2015 (FiU21)
Beredning
Prop. 2014/15:99, yttranden från andra utskott, motioner
Föredragande: AT

7. Övrigt

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni kl. 11.00

Bilagor


1. Hemlig handling: Rapport från rådet för allmänna frågor (GAC) den 19 maj 2015, finns på expeditionen
2. Förslag till betänkande FiU24. Tidigare behandlat den 7 och den 21 maj
3. FöredragningsPM
4. Förslag till betänkande FiU31. Tidigare behandlat den 28 april och den 21 maj
5. FöredragningsPM, prop. 2014/15:100, yttranden från andra utskott, motioner
6. FöredragningsPM, prop. 2014/15:99, yttranden från andra utskott, motioner
8. Protokoll nr. 2014/15:41 och 42