Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:45 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:45
Datum och tid: 2015-06-09 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning om EU:s årsbudget 2016
Statssekreterare Max Elger

Kl. 11.30
2. Överläggning om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)
Statssekreterare Karolina Ekholm

3. Information om aktuella EU-ärenden
Statssekreterare Karolina Ekholm

4. Anmälningar

5. Övrigt

6. Protokoll

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen 11 juni kl. 10.30.

Bilagor


1. Underlags-PM, FaktaPM (delas senare)
2. Underlag kompletteras senast måndag den 8 juni
3. Underlag kompletteras senast måndag den 8 juni