Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:47 Torsdag 2015-07-02 kl. 11:45

Torsdag 2015-07-02 kl. 11:45

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:47
Datum och tid: 2015-07-02 11:45
Plats: RÖ 9-54 (EU-nämndens sessionssal)

1. Information om situationen i Grekland

Finansminister Magdalena Andersson

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september kl.10.30

Bilagor


Instruktion telefonsammanträde