Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Torsdag 2014-11-13 kl. 10:30

Torsdag 2014-11-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2014-11-13 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Penningpolitiska experter
Anna Öster, chefsekonom vid Länsförsäkringar
Harry Flam, professor vid Stockholms universitet

2. Anmälningar
Tilläggsinformation till budgetpropositionen för 2015

3. Tilläggsavtal om lån till Irland (FiU12)
Justering
Prop.2014/15:9
Föredragande: LW

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidaritetsprincipen (FiU1y)
Justering
Föredrgande: LW

5. Övrigt

6 Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum 18 november kl. 09.00 Skandiasalen


Bilagor1. Protokoll Riksbanken 27 oktober
2. PM Tilläggsinformation budget prop. 2015
3. Förslag till betänkande FiU 12. Prop. 2014/15:9 Tidigare behandlat den 4/11
4. Förslag till yttande FiU1y
6. Protokoll nr 6, nr 7, och nr, 8