Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:30

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-10-27 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om förslagen i proposition om nytt regelverk om upphandling (2015/16:195)
- Civilminister Ardalan Shekarabi

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (2016/17:2y)
Justering
PM från KU

Föredragande: LW

5. Statens budget 2017 Förslag till rambeslut (FiU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1, motioner, yttranden från andra utskott

Föredragande: ACT, JN, AJ, PE, MP

6. Höständringsbudget för 2016 (FiU11)
Beredning
Prop. 2016/17:2, yttrande (MjU)

Föredragande: KS

7. Kommissionens förslag om förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)
Subsidiaritetsprövning. Ev.beslut
KOM(2016) 597

Föredragande: JN

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 8 november kl.11.00

Bilagor


1.Kompletterande motion 2016/17:3281 yrkande 4 (KD). Tidigare behandlat: den 10 och 13/10
3. Protokoll nr. 2016/17:9
4. Förslag till yttrande 2015/16:FiU2y. Tidigare behandlat den 18/10
4. FöredragningsPM, prop. 2016/17:1, motionslista, yttranden från andra utskott
5. FöredragningsPM, prop. 2016/17:2, yttrande från MjU
6. FöredragningsPM, KOM(2016) 597