Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:30

Torsdag 2016-11-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-10 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Överläggning
Statssekreterare Max Elger
Samråd Ekofin budget

2. Ränteexperter
Harry Flam, Professor, Stockholms universitet
Elisabeth Kopelman, Ekonom, SEB

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Statens budget 2017 Förslag till rambeslut (FiU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1, motioner, yttranden från andra utskott
Tidigare behandlat 27 oktober
Föredragande: ACT, JN, AJ, PE, MP

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
15 november kl. 10.00

Bilagor


1. Kommenterad dagordning och Promemoria
2. Rapport från RB, protokoll kommer under morgondagen
4. Protokoll 2016/17:11
5. Skatteutskottets yttrande