Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Tisdag 2016-11-15 kl. 10:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-15 10:00
Plats: Förstakammaren

kl.10.00-12.00
1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

kl.12.00
2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Nya regler för upphandling (FiU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:195, yttranden och motioner
Föredragande: EJ, LW

5. Kommissionens förslag om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016)583
Föredragande: JN

6. Kommissionens förslag om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2016)582
Föredragande: JN

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 17 november kl. 10.30

Bilagor


1. Underlag delas senare. Tidigare delat till sammanträdet den 10/11: Penningpolitisk rapport och protokoll från den 26 oktober.
3. Protokoll 2016/17:12
5. KOM(2016)583, ANNEX 1, ANNEX 2, ANNEX 3 och FöredragningsPM punkt 5 och 6
6. KOM(2016)582