Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2016-11-24 kl. 10:30

Torsdag 2016-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2016-11-24 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Beredning
Proposition 2016/17:1 UO 2
Föredragande: KS

4. Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Beredning
Proposition 2016/17:1 UO 26
Föredragande: ACJ

5. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (FiU13)
Beredning
Proposition 2016/17:3
Föredragande: JNd

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 29 november kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:14
3. FöredragningsPM och motionshäfte
4. FöredragningsPM och motioner
5. FöredragningsPM och proposition 2016/17:3
7. FöredragningsPM