Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Kommissionens förslag om ändringar i förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Beredning
Prop. 2016/17:1, UO 25, motioner, yttrande

Föredragande: ACT

5. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Beredning
Prop. 2016/17:1, UO 27, motioner

Föredragande: JNy


6. Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk (FiU14)
Beredning
Prop. 2016/17:22

Föredragande: JNd

7. Kommissionens arbetsprogram för 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2016)710

Föredragande: JNy

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde
Torsdag 1 december kl. 10.30

Bilagor


1. Underlag delas senare
3. Protokoll 2016/17:15
4. FöredragningsPM, motioner, yttrande
5. FöredragningsPM, motioner
6. FöredragningsPM, prop. 2016/17:22

EU-dokument
- Rapport från årsbudgetförhandlingar i Ekofin 16-17 nov 2016