Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2016-12-01 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. IMF Artikel 4 och FSAP
Craig Beaumont, IMF

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdag 6 december kl. 11.00

Bilagor


1. Artikel 4 och FSAP
3. Protokoll 2016/17:16