Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:30

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2016-12-08 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Justering
Prop. 2016/17:1, UO 2, motioner

Föredragande: KS

4. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Justering
Prop.2016/17:1, UO 25, motioner, yttrande
Föredragande: ACT


5. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Justering
Proposition 2016/17:1, UO 26

Föredragande: ACT

6. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)
Justering
Proposition 2016/17:1, UO 27, motioner

Föredragande: JNy

7. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (FiU13)
Justering
Proposition 2016/17:3

Föredragande: JNd

8. Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk (FiU14)
Justering
Proposition 2016/17:22

Föredragande: JNd

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag 13 december kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2016/17:17
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU2. Tidigare behandlat den 24 nov.
4. Förslag till betänkande 2016/17:FiU3. Tidigare behandlat den 29 nov.
5. Förslag till betänkande 2016/17:FiU4.Tidigare behandlat den 24 nov.
6. Förslag till betänkande 2016/17:FiU5.Tidigare behandlat den 29 nov.
7. Förslag till betänkande 2016/17:FiU13.Tidigare behandlat den 24 nov.
8. Förslag till betänkande 2016/17:FiU14, kompletterande PM. Tidigare behandlat den 29 nov.