Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Tisdag 2016-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2016-12-13 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Riksbanksfullmäktiges presidium

2. Justering av protokoll

3. Statens budget för 2017 (FiU10)
Beredning
Föredragande: JNy

4. Kommissionens arbetsprogram för 2017 (FiU3y)
Justering
Yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: JNy

5 Anmälningar

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Fredag 16 december omedelbart efter votering

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:18
3. FöredragningsPM
4. FöredragningsPM