Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:30

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-22 10:30
Plats: RÖ 5-10


1. Anmälningar

2. En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) (FiU12)
Justering
Prop. 2015/16:170
Föredaragande: JN

3. Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m.
Prop. 2016/17:1

4. Inhämtande av yttrande över förslag till höständringsbudget för 2016
Prop. 2016/17:2

5. Övrigt

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde
Tisdag 27 september öppen utfrågning om penningpolitiken i 1:a kammarsalen kl.10.00

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2016/17:FiU12. Tidigare behandlat den 15 september.
3. Utkast till protokollstext
4. Utkast till protokollstext
6. Protokoll 2016/17:1