Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Fredag 2016-12-16 kl.

Fredag 2016-12-16 kl.

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2016-12-16
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Statens budget för 2017 (FiU10)
Justering
Föredragande: JNy

4. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2016/17:19
3. Förslag till betänkande 2016/17:FiU10