Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-01-12 kl. 10:30

Torsdag 2017-01-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-01-12 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Information om förändringar i Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken
Marianne Nessén, chef avdelningen för penningpolitik

2. Anmälningar

3. Regeringens skrivelse angående Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare (FiU16)
Beredning
Skrivelse 2016/17:40
Föredragande: EJ4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 januari kl. 11.00

Bilagor


1. Riksbankens verksamhetsplan 2017, Budget för Riksbanken 2017
2. Inkommen skrivelse: Hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 13 december 2016 finns på expeditionen
3. Skrivelse 2016/17:40 och FöredragningsPM